Στα γρήγορα!

Για όσους θέλουν ένα γεύμα στα γρήγορα!